Senda inn ábendingu varðandi kerfið eða gögn þess
Mega ekki vera auð
Verður að tiltaka efni athugasemdar
Verður að hafa lýsingu á athugasemdinni
Verður að tiltaka nafn þess sem sendir inn athugasemd
Verður að tiltaka netfang þess sem sendir inn athugasemd til að hægt sé að svara athugasemdinni